Loading...

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEME


YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ Müracaat Tarihleri 01 Mayıs - 15 Haziran 1 Temmuz - 15 Kasım Müracaat Yeri ÇKS'ye kayıtlı olduğu yerdeki Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine Desteklemeden Yararlanacaklar Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve çok yıllık ve/veya tek yıllık yem bitkileri üreten üreticiler Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Haller Süreleri içinde, bu tebliğin 5 inci maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS'de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayan, ÇKS'de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden, Askı süresi içerisinde itirazda bulunulmayan, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden, İstenen Belgeler Başvuru dilekçesi, Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF) Desteklenecek Yem Bitkileri Yonca, korunga, fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, silajlık mısır, sorgum, sudan otu, sorgum- sudan otu melezi hayvan pancarı, yem şalgamı, fiğ veya macar fiği tahıl karışımı ve yapay çayır-meralar Açıklamalar Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 1 dekar olacaktır. Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekiliş alanları için, 4 yılda 1 defa destek verilir. Bir üretim yılında aynı yere iki kere aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı yere münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır. Aynı yıl içerisinde tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde her iki ekiliş de desteklemelerden faydalandırılır. Destekleme/Prim Miktarı Yonca: 115 YTL/Dekar Korunga: 75 YTL/Dekar Tek Yıllıklar: 30 YTL/Dekar Silajlık Tek Yıllıklar: 45 YTL/Dekar Silajlık Mısır: 45 YTL/Dekar Yapay Çayır-Mera: 75 YTL/Dekar Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler kapsamında, sertifikalı tohum kullanan üreticilere %5, Kalkınmada öncelikli yörelerde, Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler için %10 ilave ödeme yapılır. Yem Bitkisi Üretimi Yapanlar İçin Alet ve Makine Destekleme Esasları Alet Makine Destekleme Esasları Yem bitkisi üretimi desteği alan üreticiler faydalanabilir Destekleme kapsamındaki Alet - Makineler Silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemleri ve motopomp Açıklama Yem bitkileri üretiminde kullanılmak üzere satın alınan alet ve makineler fatura bedelinin % 40'ı kadar desteklenir. Ancak alet ve makine desteği, desteklemeye konu yem bitkileri desteğinin % 40'ını geçemez. Alet ve makine desteklemelerinden yararlanmak için, yem bitkisi desteklemeleri için belirlenen başvuru dönemlerinde müracaat edilir. Satın alınan alet ve makineler, yeni, kullanılmamış, yem bitkileri desteklemesi için müracaat edilen yılın 01 Mayıs - 15 Kasım tarihleri arasında faturalandırılmış, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin ve Bakanlığımızca son beş yıl içerisinde düzenlenmiş Zirai Kredilendirme Belgesi'ne sahip olacaktır. Her üretici aynı cins alet ve makine desteğinden on yılda bir kez yararlandırılır.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: