Loading...

Mut'ta ZeytincilikMut'ta Zeytincilik


ilçede önemli tarımsal ürünlerden biri olan zeytinciliğin Mut'taki tarihi oldukça geçmiş yıllara gitmektedir. Hicri 1316 tarihli Salname kayıtlarında, "İlçede aşılanmış olan yabani zeytinlerden gayet nefis zeytin ve zeytinyağı çıkar. İhtiyaçlarından fazlasını çevre ilçelere ve Karaman'a ihraç ederler" ifadeleri yer almaktadır.

Mersin ilinde üretilen toplam 89 bin ton zeytinin yüzde 54'ü Mut'ta üretilmektedir. Zeytin yetiştiriciliği, ortalama olarak 63.700 da arazide, 28.700 da. sulu, 35.000 da.'sı kıraç arazide yapılmaktadır. Yörede doğal olarak yetişen ve aşılanarak yetiştirilen zeytin ağaçlarının yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü'nün "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere tesis ettirilen zeytin bahçeleri ile zeytin varlığı 2002 yılı itibarı ile 1.408.000 âdete ulaşmıştır.

ilçede özellikle son beş yıllık dönemde zeytin yetiştiriciliği son derece artmıştır. Özellikle hububat alanlarının ve kullanılmayan tarım arazilerinin yeni zeytinlik tesisi olması nedeniyle ağaç varlığı bir hayli artmıştır. Günümüzde 149.600 dekar arazide zeytin tarımı yapılmaktadır. Bunun 1.334.000 adedi meyve verme yaşında mahsuldar, geri kalan 2.090.000 adedi ise henüz verime yatmamış durumdadır. İlçede yetiştirilen zeytinlerden ortalama 60 ton civarında toplam ürün elde edilmektedir. Bunun % 70 - 75 kısmı sofralık salamura şeklinde, geri kalan kısmı ise yağlık olarak değerlendirilmektedir.

Her geçen yıl artan yabani zeytinlerin aşılanması yöntemiyle yaklaşık 400.000 ağaç verimli hale getirilmiştir. Son 10 yılda dikilen ağaç sayısı 949.000 civarında olup ilçenin toplam zeytin ağacı varlığı 3.424.000'e çıkmış ve halende 80.000 da'lık alan 3.000.000 adet zeytin dikmeye hazır beklemektedir. Dikimi yapılan alanlar büyük bir hızla artmaktadır.

Zeytin ağaç varlığı olarak Türkiye geneli 2004 - 05 yılı istatistiklerine göre toplam 103.800.000 adet iken, ilçe bu rakamın % 3,4' üne tekabül etmektedir. İlçede son iki yıldır ekim bir hayli artmıştır. 2005 yılında 1.000.000 adet zeytin fidanı dikim kampanyası düzenlenmiş ve kampanya 1.386.000 adet dikim yapılarak hedeflenen rakamı geçmiştir. Türkiye genelinde zeytin ağacı varlığı 2005 yılında  dolayında artarken ilçede % 106 oranında artmıştır.

Son yıllarda Dünyada ve Türkiye'de önemi gittikçe artan organik tarım uygulamaları açısından ilçe zeytinciliği çok büyük önem arz etmektedir. İlçede yetiştirilen zeytinler gerek iklim gerekse toprak yapısı ve çevresel etmenler açısından herhangi bir şekilde kimyasal mücadele ve gübrelemeye gerek kalmadan oldukça başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. Doğal olarak yetiştirilmesinden dolayı her hangi bir kalıntı veya rezudi bulunmamaktadır. Bu bağlamda özellikle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri organik tarım ürünü sertifikası veren firmalarla 53 sözleşme imzalamış ve Diştaş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaklaşık 3.000 da alanda 123 çiftçi ile organik tarım ürünü sertifikası almıştır.ilçede son yıllarda zeytine dayalı sanayi de gelişmiş olup, toplam 9 adet CONTİNİ sistem zeytinyağı fabrikası, 23 adet büyüklü küçüklü zeytin işletmesi kurulmuştur. Evren Köyü Tarımsal Kalkınma ve Kurtsuyu Köyü Tarımsal Kalkınma kooperatiflerince 60 ton zeytinyağı üretme kapasiteli fabrika kurulmuştur. Yine Diştaş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce organik zeytin ve salamura paketleme tesisi kurulmuştur.

Yıllık ortalama yağ üretimi 2.500 ton civarındadır. Türkiye geneline bakıldığı zaman yıllık yağ üretim toplamı 140.000 ton olan ülkenin % 1,8'ini ilçe karşılamaktadır.Mut'ta Zeytin Toplayanlar
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ahmet namık arpacık, 25.07.2018, 09:16 (UTC):
Çok beğendim o bölgeye yatırım yapmak isterim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: